Powrót

Podsumowanie 2022 roku – medycyna

Rok 2022 upłynął pod znakiem zawirowań polityczno-gospodarczych, które wywarły silny wpływ na uwarunkowania prawne związane e-Zdrowiem. Miliony uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w Polsce, co wiązało się również z wprowadzeniem zmian pozwalających na pełną obsługę pacjentów z Ukrainy takich jak: prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne. Bez wątpienia tematem numer jeden minionego roku była Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Coraz więcej podmiotów wymienia EDM oraz raportuje zdarzenia medyczne. W 2022 sformalizowana została także długo oczekiwana opieka koordynowana w POZ. Dzięki temu pacjenci z chorobami przewlekłymi zyskali dostęp do większej liczby badań oraz kompleksowej i ciągłej opieki.