Powrót

Podsumowanie roku 2021 – medycyna

Rok 2021 był rokiem, w którym pierwsze skrzypce grała Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM). Już 8 stycznia do katalogu EDM dołączyło e-Skierowanie, co pozwoliło wyeliminować problemy związane z nieczytelnością skierowań papierowych. W kwietniu do katalogu EDM dołączyły także wyniki badań laboratoryjnych, a od 1 lipca 2021 r. placówki medyczne miały już obowiązek udostępniać i wymieniać EDM oraz raportować Zdarzenia Medyczne do systemu P1. Możliwość wymiany EDM pomiędzy placówkami sprawiła, że dokumentacja medyczna będzie podążać za pacjentem. Co oznacza, że pacjent nie będzie już musiał dostarczać dokumentów od lekarza specjalisty do swojego lekarza rodzinnego. W lipcu wprowadzono także pilotażowy program Profilaktyka 40+, który był pierwszym refundowanym świadczeniem, które NFZ rozliczał na podstawie zaraportowanego do P1 Zdarzenia Medycznego.  

Warto podkreślić, że systemy medyczne KAMSOFT były gotowe z wyprzedzeniem z implementacją nowych rozwiązań e-Zdrowia, dzięki czemu Klienci firmy mogli zapoznać się wcześniej z nowymi funkcjonalnościami. Dodatkowo Klienci KAMSOFT mogli uzupełnić swoją wiedzę w zakresie obligatoryjnych zmian uczestnicząc w dedykowanych szkoleniach i konferencjach zorganizowanych przez firmę.