Powrót

Podsumowanie 2021 roku w systemie aptecznym KS-AOW

W 2021 r. wydarzyło się wiele zmian, które znacząco wpłynęły na pracę aptek i farmaceutów. Bezspornie najważniejszą zmianą jest przyjęcie ustawy o zawodzie farmaceuty, która weszła w życie 16 kwietnia 2021 r. Farmaceuci zyskali także możliwość wykonywania szczepień przeciwko COVID-19, które od czerwca 2021 r. mogą odbywać się w aptekach. Zmiany i udogodnienia nie ominęły też systemu aptecznego KS-AOW. Sporo zmian zainicjowały pomysły samych farmaceutów, którzy mogą zgłaszać propozycje udogodnień w programie poprzez Giełdę Pomysłów. Cześć zmian w KS-OAW związanych było z dostosowaniem systemu  do nowych wymogów prawnych. W przypadku e-Recept od 1 lipca wprowadzono obsługę nowej wersji DRR, która ma na celu umożliwienie w przyszłości rozliczanie refundacji tylko na podstawie Dokumentów Realizacji Recept, z pominięciem Komunikatu LEK. Firma KAMSOFT przygotowała również rozwiązanie do realizacji eRecepty transgranicznej w wersji zapoznawczej. Apteki będą mogły przystąpić do pilotażu tego rozwiązania jak tylko Centrum e-Zdrowia udostępni system KPK, który jest niezbędny do realizacji eRecepty transgranicznej.

W 2021 roku  udostępniono usługę CopyCloud, która pozwala aptekom na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych i zminimalizowanie ryzyka ich utraty. Nie brakło także innowacyjnych rozwiązań, optymalizujących pracę w aptekach. Mobilna aplikacja APTIX zaprezentowana na konferencji Nawigator e-Zdrowia w październiku 2021 r. znacznie usprawnia aptekom proces weryfikacji dostaw oraz przeprowadzenie inwentaryzacji.