Powrót

Nowe zasady walidacji e-Recept

Centrum eZdrowia informuje, że od dnia 18.09.2021 na środowisku produkcyjnym reguła walidacyjna REG.WER.3863 Walidacja zgodności danych Usługobiorcy o wskazanym numerze PESEL z danymi w CWUb zostanie przełączona z trybu ostrzeżenia na błąd.
Reguła dotyczy dokumentu recepty, anulowania recepty oraz dokumentu realizacji recepty. Oznacza to że jeżeli imię lub nazwisko pacjenta nie jest zgodne z rejestrem PESEL, to nie uda się wystawić ani zrealizować takiej recepty.
Szczegóły komunikatu (razem z listą potencjalnie popełnianych błędów) znajdą Państwo tutaj: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zmiana-konf-reguly-walidacja-zgod-danych-uslugobiorcy-o-wskazanym-nr-pesel-z-danymi-w-cwub?fbclid=IwAR0vYpo1btZPvrWoM7W9m74ce5gdKp34VmfyK-pzvuHL_gOPU8GIV5CEZus