Powrót

OSOZ-NEWS 20210311

  1. Rozpocznij wymianę EDM
  2. Ograniczenie planowych zabiegów
  3. Zmiany w „POZ PLUS”
  4. Zaproszenie na szkolenie