Powrót

OSOZ-NEWS 20210304

  1. Czas na wymianę EDM
  2. CeZ : Nowe rodzaje upoważnień w RAM
  3. MZ: nowy termin przygotowania założeń reformy szpitalnej
  4. Rozporządzenie ws. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
  5. Zaproszenie na szkolenie